Един ден в столицата на Македония - Скопие, на каньона Матка и река Треска, с транспорт от Рикотур

Топ цена 49.00 лв.

За Рикотур TO, София: